Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн Сэтгэл судлалын тэнхимийн үйл ажиллагааны өнөөгийн онцлог , чиглэл
”Монгол хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн түвшин, бие хүний онцлогийг судалсан нь”
"Залуу багш нарын ажлын байран дээрээ өөрийгөө хөгжүүлэх боломж"
Монгол англи хэлний өнгө зүс заасан нэр үгийн асуудалд
Improving Reading Comprehension Skill
Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх
Монгол бичгээр уншуулж сургах аргазүйн асуудал
Технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
зохиолын туурвил зүйн онцлогийг заах арга зүйн асуудалд
Лекц хичээлийн өнөөгийн төлөв байдал, сайжруулах арга зам
Цагаан толгойн багшлах дадлагын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
Монгол хүний нэрийн хэрэглээний зарим асуудалд
Оюутны хувийн зохион байгуулалт ба цагийн менежментэд багшийн үүрэг, оролцоо
Төсөлт ажил хичээлийг туршсан зарим үр дүнгээс
Монгол-Герман хэлний тийн ялгалын айг зэрэгцүүлэн судлах нь
Монгол хэлний ганцажсан хэлц үгийн онцлог
Зохиолын баатрын дүр
Яруу эайраг дахь Булган уулын дүрслэл
Монголын нууц товчоо дахь хэлц хэллэг бүхий өгүүлбэрийн утга, бүтцийн онцлог
Инээд түүний найруулгын үүрэг
Физикийн хичээлээр экологийн боловсрол эзэмшүүлэх
Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
Д.Нацагдорж уран бүтээлдээ ойролцоо ба эсрэг нэрийг хэрэглэсэн нь
---------------
<<
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 67 68
>>