Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн чадамж

Илтгэгч:  Д. Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч: Д.Цэдэнпилмаа

Илтгэсэн огноо: 2013-04-11

Илтгэлийн хураангуй: Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь төслийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан судалгаа

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #дадлага

Илтгэл нэмсэн: Д. Мөнхтуяа