Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ын чадварыг хөгжүүлэх асуудалд
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд
Үг үү, утга уу...
Analysis of the Physical Development of Mongolian Preschool Children
Analysis of the Physical Development of Mongolian Preschool Children
Features and internal differences landscapes of Kharkhiraa and Turgen mountain system
Оюутны суралцах үйлд вэб блог ашиглан дэмжлэг үзүүлэх асуудалд
Хялбар цахилгаан хэлхээний загварчлал
“Сурах бичгийн хэрэгжилтийн талаарх судалгаа (Мэдээлэл зүй VII)”
Оюутны бие даалтын ажилд хийсэн судалгааны үр дүнгээс
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЭРДЭМ ЗҮЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ БИЧИГЛЭЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн өнөөгийн байдал
Хос хэлтэй оюутнуудын хэлний хэрэглээ
Монгол орны цахим ертөнцийн буриад монголчуудын тухай
“Бага насны хүүхдийг цэцэрлэгийн орчинд бодитой үнэлэх нь”
How to use dictionaries
Information exchange
Гелийн атомын олон нээлттэй сувагтай континуумын төлөвийг тодорхойлох шинэлэг диагналчлах арга. Фотоиончлолын огтлол
Физикийн сургалтанд ашиглах цахим хэрэглэгдэхүүн
Бадрангуй алдарт багшийн сургуулийн түүхэн он жилүүд
Монгол улсын газарзүйн байршилын онцлог
Газарзүйн хичээлд МХТ-ыг ашиглах боломж
БАГШИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ, ШААРДЛАГА
Төсөлт ажлын арга зүйн зарим асуудал
---------------
<<
1 2 3
>>