Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн багш нарт зориулсан сургалт

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 3/15/2017 12:00:00 AM

Сургууль, тэнхимээс зохион байгуулсан ажил

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 5/30/2018 12:00:00 AM

Сургуулийн намрын спарткиад

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 9/25/2016 12:00:00 AM

Багшийн аргазүйн шинэчлэл, туршлага заах аргын уралдаан

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 3/15/2017 12:00:00 AM

Сургууль, тэнхимээс зохион байгуулсан ажил

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 5/30/2016 12:00:00 AM

Сургуулийн аврага шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 3/20/2016 12:00:00 AM

Багш нарын МХТ-ийн олимпиад

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 4/15/2016 12:00:00 AM

Бүх нийтийн цэвэрлэгээ

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 4/21/2018 12:00:00 AM

МУБИС-ийн үйлдвэрчний эвлэлийн хурал

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 1/11/2017 12:00:00 AM

Англи хэл II хичээлийн үнэлгээний сан

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 1/6/2017 12:00:00 AM

БСШУСЯ- ны сайд Ж.Батсуурь багш нартай уулзах уулзалт

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 12/9/2016 12:00:00 AM

НХУС- Спорт өдөрлөг

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 11/20/2016 12:00:00 AM

Төлөөлөгч (7th Model ASEM)

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 6/10/2016 12:00:00 AM

Улсын төрөлжсөн олимпиад (2015-2016)

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 4/24/2016 12:00:00 AM

Улсын төрөлжсөн олимпиад (2013-2014)

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 4/21/2014 12:00:00 AM

Volunteer-24th Asian Senior Boxing Championships

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 6/4/2007 12:00:00 AM

Methodology of Teaching Speaking Skill

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 12/7/2016 12:00:00 AM

Цасны баяр 2017

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 1/6/2017 12:00:00 AM

Үйлдвэрчний эвлэлийн хуралд оролцсон

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 1/11/2017 12:00:00 AM

БИ БАГШИЙН СУРГУУЛИЙН ОЮУТАН БОЛЛОО

Зохиогч: Б.Мягмаржав Огноо: 9/25/2015 12:00:00 AM

Элсэлт бүртгэл

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 8/17/2015 12:00:00 AM

---------------
<<
1 2
>>