Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Лекц хичээлийн өнөөгийн төлөв байдал, сайжруулах арга зам

Илтгэсэн хурлын нэр: "Шинэ зууны багшийн чадамж" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний ажил

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч: Б.Мөнхтуяа,Л.Нарангэрэл,Б.Чимгээ,С.Нэргүйцэцэг

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Лекц хичээл, багшийн аргазүй, оюутны сурах арга барил, хичээлийн технолигийг сайжруулах

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хичээлийн технолигийг сайжруулах #оюутны сурах арга барил #Лекц хичээл #багшийн аргазүй

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул