Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зохиолын баатрын дүр

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн семинар

Илтгэгч:  З. Мөнхбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-05

Илтгэлийн хураангуй: Зохиолын баатрын дүрийг уран сайхны талаас нь задалж сурах нь чухал юм. 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

baatar_7011@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: З. Мөнхбаатар