Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэл

Илтгэгч:  Б. Наранчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-04

Илтгэлийн хураангуй: Төслийн үйл ажиллагаа үр дүнгээс танилцуулллаа

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Наранчимэг