Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол бичгээр уншуулж сургах аргазүйн асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: багшийн хөгжил

Илтгэгч:  Д. Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-10

Илтгэлийн хураангуй: МБ-ээр сурагчдыг унших чадварыг хөгжүүлэх асуудлын талаар оруулав.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #монгол бичиг

Илтгэл нэмсэн: Д. Мөнхтуяа