Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гауссын процессын дундаж утгын хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэд ойролцоо үнэлэлт
Дохиоллын системийг оновчтой зохицуулах
Condition of Gaussian measures to be equivalent
Тогтмол параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт байгуулах
The region of singularity of two measures, corresponding to one sample process
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр
Их тооны хуулийн нэгэн хэрэглээ
Санамсаргүй хэмжигдхүүний дарааллын нийлэлтийн төрлүүд
Хугацаан цувааны хазайлт ба завсрын компонентуудыг хасах, үнэлэх
analisis of the results of basic course Mathematics Examination for 2th year students and Findings
О центральной предельной теореме теории вероятностей
Об одной задаче непараметрической статистики
Уран сайхны гимнастикчдын уян чанарт хийсэн судалгаа
“Аэробик гимнастикийн “коссак” үсрэлтийн үеийн техникийн биомеханик дүн шинжилгээ”
Монгол хэлний “бэр” хэмээх үгийн гарлыг мөшгөх нь
Монгол хэлний “өвгөн” хэмээх үгийн гарлыг мөшгөх нь
Монгол бичгийн фонтуудыг боловсронгуй болгосон нь
Монгол хэлний хүний эшийн хэдэн нэр хэрхэн үүссэнийг тайлбарлах нь
“Аэробик гимнастикчдын үсрэлтийн үзүүлэлтэд биеийн байрлал нөлөөлөх нь”
“Сонгодог бүжгийн дасгалууд үсрэлтэнд нөлөөлөх нь”
“Аэробик гимнастикаар хичээллэгч оюутан тамирчдын бие бялдар ба ур чадварын түвшин”
“Бялдаржуулах төвд хичээллэгчдийн хэрэгцээ сонирхолыг судалсан байдал”
Augmented Reality (Өргөжүүлсэн бодит байдал)
---------------
<<
1 2 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69
>>