Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Д.Нацагдорж уран бүтээлдээ ойролцоо ба эсрэг нэрийг хэрэглэсэн нь

Илтгэсэн хурлын нэр: тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Оюун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-15

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Оюун