Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Онлайн сургалтад тохиолдож буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам”  
Багш суралцагчийн харилцаа сурлагын чанарт нөлөөлөх нь  
Төсөлт ажил хичээлээр тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг хэрэгжүүлэх боломжийг туршсан нь  
Сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолтын хэв шинжийг судалсан үр дүнгээс  
Ой тогтоолтын талаарх сэтгэл зүйн зарим асуудал  
Сурагчдын бичих санаагаа олох, төлөвлөх чадварыг сайжруулах боломж  
Семинар хичээлийн агуулгад тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусгах нь  
Рубрикийн үнэлгээгээр оюутны мотивацийг хөгжүүлэх боломж  
Семинарын хичээлд рубрикийн үнэлгээг хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн  
Үзэмчин аман аялгууны онцлог  
Багаар ажиллах нь оюутны хөгжилд нөлөөлөх  
4. Хичээлээс гадуурх ажилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь  
3. Сэтгэл хэмээх үгийн шууд бус нэрлэлтийн утга, бүтэц  
2. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ээлжит хичээлд тусгах нь  
Нүд хэмээх үгийн шууд бус нэрлэлтийн утга, бүтэц, сэтгэл хөдлөлийн илрэл  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79 80
>>