Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хүний нэрийн хэрэглээний зарим асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн их семинар

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-11-19

Илтгэлийн хураангуй: Монгол хүний нэрийн утга, үүрэг, тэдгээрийн хэрэглээ

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүний нэрийн утга #хэрэглээ #үүрэг

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул