Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Blended learning
“Онлайн сургалтад тохиолдож буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам”
“Хичээлийн бэлтгэл судалгаа”
Утга зохиолын онолын хөгжлийн асуудалд
Насанд хүрэгчдийн бгашийн цогц чадамжийн харьцуулсан судалгаа.
Албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багшийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтод тусгагдсан чиг үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
Албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багшийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээ.
An Action Research Study of Students’ Independent Learning Skills
Үйлийн судалгаа ба түүний аргазүй, үе шат
Effectiveness of English Language Educational Service in Mongolia
Хэлний бодлогын хүрээнд англи хэлний сургалтыг сайжруулах асуудал
English Language Policy for Education and Implementation in Mongolia
Англи хэлний бус ангийн оюутнуудад идэвхгүй хэвийг заах асуудалд
Обучение устной речи на уроках иностранных языков
Багаар ажиллах нь оюутны хөгжилд нөлөөлөх
Семинарын хичээлд рубрикийн үнэлгээг хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн
Рубрикийн үнэлгээгээр оюутны мотивацийг хөгжүүлэх боломж
o Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь
Уламжлалт хэлзүйн бичгүүдэд зөв бичих дүрэм туссан нь
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь
Бага боловсролын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах асуудалд
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 67 68
>>