Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цагаан толгойн багшлах дадлагын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургалтын чанар-Боловсролын хөгжилд" сэдэвт сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч: Б.Мөнхтуяа,Д.Чимэгбаатар,Д.Цэдэндилмаа,Б.Цэнджав,С.Нэргүйцэцэг,Л.Нарангэрэл,Б.Наранчимэг,П.Отгонбат,З.Мөнхбаатар,Д.Оюун,Д.Мөнхтуяа,Ц.Оюунчимэг,Д.Алтанзул

Илтгэсэн огноо: 2012-11-28

Илтгэлийн хураангуй: Цагаан толгойн багшлах дадлагын үр өгөөж, чанарыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд "Шилдэг хэрэглэгдэхүүн", "Тэргүүний заах аргач оюутан" тус тус зохион явуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #багшлах дадлага #чанар #оюутан-багш

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул