Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хэлний ганцажсан хэлц үгийн онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эхдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  З. Мөнхбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-04

Илтгэлийн хураангуй: монгол хэл нь хэлц үгээр нэн баялаг хэл юм.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: З. Мөнхбаатар