Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тамирчдын архаг ядралтын хам шинжийг тодорхолйох нь
Физикийн логик бодлого бодох арга зүй
Багш нарын стрессийн судалгаа (Бага боловсролын багш нарын жишээн дээр)
Дунд сургуулийн чанарын бодлогыг бодоход логикийн дүрмүүдийг хэрэглэх нь
Дунд сургуулийн сургалтанд чанарын бодлого хэрэглэх нь
Физикийн багш мэргэжлийн хичээлийн хөтөлбөр, тодорхойлолт
“Монгол Алтайн нурууны ландшафтын ялгарал”
Оюутны бие даасан үйл ажиллагааг зохион байгуулах асуудалд
Физикийн үзүүлэх туршлагыг сургалтанд ашиглах нь
Физикийн лабораторийн ажил шинээр тавих технологийн судалгаа
ЕБС-ийн Технологийн боловсролын агуулга дахь техникийн электроникийн сургалтын шинэчлэлийн асуудалд
Шингэний зуурамтгай шинж чанар температураас хамаарах нь
Физикийн логик бодлогыг бодоход мод графийн аргыг ашиглах нь
Бэлгийн чиг хандлагын талаарх багш нарын итгэл үнэмшил
Сургалтын үндсэн бичиг баримт боловсруулах асуудал
"Хан Хэнтийн УТХГ-ын газарзүйн судалгааны тойм"
Тамирчдын тэсвэрийн чанарыг ЗСС-ийн үзүүлэлтээр нь тодорхойлох нь
Физикийн логик бодлого бодох арга зүй
Участие студентов во внеааудиторных мероприятиях и их развитие
Сурагчдын логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх асуудалд
"Монгол гэр-Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох нь"
"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгоход Газарзүйн сургалтын үүрэг ач холбогдол"
"Монгол Алтайн нурууны уулс дотоодын хотгорын ландшафтын дотоод ялгаа”
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРИМ ОЙЛГОЛТ (Нийгмийн халамжийн салбарын жишээн дээр)
Өсвөрийн тамирчдын хоолны дэглэмийн онцлог
---------------
<<
1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 67 68
>>