Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Гурван зангилаа " романы туурвилзүйн онцлог
Багш мэргэжлийн ёс зүй
"Их дээд сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь"
Оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээлийн технологийг хэрэгжүүлж буй туршлага, түүний үр дүнгээс
ОЮУТНЫГ НОМТОЙ АЖИЛЛУУЛЖ БУЙ ТУРШЛАГА, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНГЭЭС
"Багшийн сэтгэлзүйн орчин"
Бага боловсролын математик сургалтад МХТ-ийг ашиглах асуудалд
“Их, дээд сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь”
"Уран сайхны эх дэх орон зайн дүрслэл"
Бага боловсролын математик дидактикт цахим хэрэглэгдэхүүн хэрэглэж турших нь
Монгол улсын газарзүйн байршилын онцлог
Өгүүлбэртэй бодлого бодоход үгийн утга чухал болох нь
Газарзүйн хичээлд МХТ-ыг ашиглах боломж
СШБҮ-ийн байгалийн нөхцөл, нөөц
Solo таксономи ба чанарын үнэлгээ
Бие даасан ажил суралцагчдын сурлагын чанарт нөлөөлөх нь
Бага ангийн багш нар сурагчдыг хэрхэн сэдэлжүүлж буй арга байдлыг судалсан нь
Нээлттэй програм хангамжийг сургалтад ашиглах нь
БАГШИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ, ШААРДЛАГА
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилахад бид бэлэн үү?
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилахад бид бэлэн үү?
“Хүүхдийн хөгжил ба багшийн асуулт”
“ Та алдаагүй бичмээр байна уу?” сэдэвт илтгэл
---------------
<<
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 67 68
>>