Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-н Архангай багшийг сургууль олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-01

Илтгэлийн хураангуй: багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх талаар хийсэн судалгаа

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Мөнхтуяа