Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
зохиолын туурвил зүйн онцлогийг заах арга зүйн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС-н Хэлний боловсролын сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-10

Илтгэлийн хураангуй: зохиолыг туурьил зүйг онцлогийн талаар,,,,

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Мөнхтуяа