Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үйлийн судалгаа ба түүний аргазүй, үе шат
Effectiveness of English Language Educational Service in Mongolia
Хэлний бодлогын хүрээнд англи хэлний сургалтыг сайжруулах асуудал
English Language Policy for Education and Implementation in Mongolia
Англи хэлний бус ангийн оюутнуудад идэвхгүй хэвийг заах асуудалд
Обучение устной речи на уроках иностранных языков
Багаар ажиллах нь оюутны хөгжилд нөлөөлөх
Семинарын хичээлд рубрикийн үнэлгээг хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн
Рубрикийн үнэлгээгээр оюутны мотивацийг хөгжүүлэх боломж
o Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь
Уламжлалт хэлзүйн бичгүүдэд зөв бичих дүрэм туссан нь
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь
Бага боловсролын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах асуудалд
Edraw Mind Map програмыг сургалтад хэрэглэх нь
Ээлжит хичээлийн үнэлгээг сайжруулах асуудалд
Оюутны бие даасан ажлыг чанаржуулах боломж
Оюутан чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нь
Багшийн арга зүйн шинэчлэл
МХТ багшийн хөгжилд нөлөөлөх нь
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 67 68
>>