Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төсөлт ажлын арга зүйн зарим асуудал
"Бага боловсролын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлага"
"Оюутны суралцахуйг дэмжих арга зүйн зарим асуудал"
Технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
Монгол бичгийн заах аргын шинэчлэлийн тухайд нэгэн санал
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн өнөөгийн байдал түүнийг сайжруулах арга зам
“Teachers’ development and things that influencing it”
Багшийн харилцааны чадамж суралцагчдын ярианы чадварт нөлөөлөх нь
Математикийн хичээлд цээж тооллын аргуудыг хэрэглэх нь
Бага ангид цээж тооллыг хэрхэн хэрэглэж байгаа талаарх судалгаа
Цээж тооллыг математикийн сургалтад хэрэглэх нь
"Бүтээгч" багшийн хөгжил, төлөвшлийг дэмжих төсөлт ажлын үнэлгээний асуудал
Монгол хэлний сурах бичгүүд дэх уламжлалт хэмжигдэхүүний нэр томьёоны тухай
Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сум Сул уул орчмын ургамалжилтын судалгааны зарим дүнгээс /хамтарсан Галина Ёндонова (ОХУ, Буриадын Их Сургууль)
“Үетний овгийн (Poaceae Barnhart.) зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүй
Бага боловсролын багш бэлтгэх асуудалд элсэгчдийн чанар чухал болох нь
Багш бэлтгэх үйл явцыг чанаржуулах зарим боломжийг судалсан нь
боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс
Монгол орон дах тоосны судалгаа /Д.Золбаяр, Ц.Гэгээнсувд, Г.Биндэръяа хамтарсан/
монгол уран сайхны эхэд дүрслэлт чимэг тодотголоор өгүүлэгчийн үнэлэмж илэрсэн нь
ЗҮЙРЛЭЛТ ЧИМЭГ ТОДОТГОЛЫН УТГА, ҮҮРЭГ, ХЭРЭГЛЭЭ
ЗҮЙРЛЭЛТ ЧИМЭГ ТОДОТГОЛЫН УТГА, ҮҮРЭГ, ХЭРЭГЛЭЭ
Багш ажлын байрандаа хөгжих боломж
Танхимын сургалтын орчны тухай асуудалд
---------------
<<
1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 67 68
>>