Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төсөлт ажил хичээлийг туршсан зарим үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: МУИС магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-03-28

Илтгэлийн хураангуй: Төсөлт ажил хичээлийн агуулга, арга зүйгээр дамжуулан сурагчдад тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг төлөвшүүлэх боломжийг 8 ангид явуулсан туршилт хичээлийн үр дүнгээр тодорхойлсон

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #төсөлт ажил хичээл #тогтвортой хөгжил

Илтгэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар