Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Инээд түүний найруулгын үүрэг

Илтгэсэн хурлын нэр: тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Оюун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-05

Илтгэлийн хураангуй: 1.Инээд нь сэтгэлийн хөдөлгөөний хоёр талыг
       илэрхийлдэг учир зохиолчид үргэлжилсэн
       үгийн зохиолд баатруудын зан чанарыг гаргахдаа
       ихэвчлэн хэрэглэдэг.

     2. “Инээд” гэдэг үгийг яруу найргийн зохиолд эерэг
           орчин бүрдсэн, аз жаргал, сайн сайхны дуулал
            болгон бичиж байна.

                       

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Оюун