Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Ц.Оюунчимэг

Хамтран илтгэгч: Б.Цэнджав З.Мөнхбаатар...

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Багшлах дадлагын ололт амжилт

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Оюунчимэг