Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээлийн технологийг хэрэгжүүлж буй туршлага, түүний үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол хэл - Уран зохиолын хичээлийн сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй:

Оюутан нэг бүрийг “Монгол хэл дидактик”-ийн хичээлээр хөгжүүлэх ямар боломж байгаа талаар судалж, дүн шинжилгээ хийн, сургалтдаа хэрэгжүүлж буй арга туршлагаасаа бусад багш нартай хуваалцахад оршино. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #даалгаврын сан (task fund) #оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэх технологи (technology that develop each student) #Сургалтын технологи (educational technology) #хичээлийн технологи (academic technology) #технологийн шинэчлэл (technological innovation)

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг