Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол улсын газарзүйн байршилын онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: БУС-.60 жил

Илтгэгч:  А.Амгалан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-10-20

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

dalai_am@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: А.Амгалан