Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Гурван зангилаа " романы туурвилзүйн онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургалтын чанар

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-12

Илтгэлийн хураангуй: "Гурван зангилаа" романы туурвилзүйн  онцлог

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул