Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өгүүлбэртэй бодлого бодоход үгийн утга чухал болох нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Архангай аймаг дахь Багшийн Сургуулийн ЭШХ

Илтгэгч:  Б.Түмэнцэцэг

Хамтран илтгэгч: Д.Ганболд

Илтгэсэн огноо: 2013-04-20

Илтгэлийн хураангуй:

Өгүүлбэртэй бодлого бодох чадвар улсын хэмжээнд хангалтгүй түвшинд байгааг сургууль болон хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүнгүүдээс харж болно.

Бодлого бодох хамгийн эхний алхам нь “эх (өгүүлбэртэй бодлого)-ийг унших, агуулгыг ухаарч ойлгох” үе шат байдаг. Сурагчид өгүүлбэртэй бодлогын үгийн утгыг мэдэхгүй бол өгүүлбэр болон эхийн утгыг ойлгох боломжгүй. Бодлого бодох чадвар хангалтгүй түвшинд байгаа нь сурагчдын үгийн нөөц, үгийн баялагтай холбоотой юм.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #бага боловсрол #үгийн утга #өгүүлбэртэй бодлого

Илтгэл нэмсэн: Б.Түмэнцэцэг