Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилахад бид бэлэн үү?

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургалтын чанар боловсролын хөгжилд

Илтгэгч:  Б. Гэсэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн сургуульд сургахад " Хүүхэд" хэрхэн   яаж суралцдаг, хүүхдийн хөгжил хэрхэн явагддагийг сайн мэдэж ойлгосон байхын зкэрэгцээ хүүхэд бүрийн хувийн онцлог, давуу тал, хуримтлуулсан туршлагыг илрүүлэн таньж, түүнд тулгуурлан сургалтаа зохион байгуулах зөвлөгөө өгөх чадвартай байх нь чухал байна.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Гэсэрмаа