Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Хүүхдийн хөгжил ба багшийн асуулт”

Илтгэсэн хурлын нэр: “Бага боловсролын шинэчлэл” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Н. Даваасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-24

Илтгэлийн хураангуй: сурагчдын ярих чадварт багшийн асуулт нөлөөлөх нь

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Даваасүрэн