Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинэ зууны багшийн чадамжийг бусад орны туршлагад түшиглэн дээшлүүлэх загвар боловсруулах

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Б. Гэсэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Шинэ зууны багшийн чадамжийг бусад орны багш нарын туршлагатай холбон сургалтанд хэрэглэх үр дүнд хүрнэ.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Гэсэрмаа