Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хээ Угалзны дүрслэлд цаг хугацаа билэгдэл болох нь
Монгол хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн түвшинг судалсан судалгааны үр дүнгээс
Бүх нийтээрээ бичиг үсэгтэн болоход багшийн сургуулийн гүйцэтгэсэн үүрэг
Бичгийн орчуулга ба CV хэрхэн бичих
тогтвортой хөгжлийн боловсролыг сургалтад хэрэгжүүлж байгаа байдлыг судалсан дүнгээс
Биеийн тамирын боловсрол, спортын дасгалжуулалтын онол, арга зүйн хөгжил
Биеийн тамирын боловсрол, спортын дасгалжуулалтын онол, арга зүйн хөгжил
Жирэмслэлтийн урьдчилан сэргийлэх аргуудын хэрэглээний байдыг үнэлэх нь
Нүүдэлчин монголчуудын сэтгэл судлалын талаарх үзэл баримтлалын нэгэн хувилбар
Оюутнуудын стресс тайлах аргуудын хэрэглээний байдалд зүн шинжилгээ хийх нь
Тамирчдын эмийн зохистой хэрэглээг үнэлэх нь
Бага боловсрол, бага боловсролын багш бэлтгэх асуудалд
Монгол хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн түвшин ба бие хүний онцлогийг судалсан нь
Жудо бөхийн тамирчдын ажиллах чадварын динамик
Strengthening income support for older Mongolians
Бага боловсролын багш бэлтгэх уламжлал, шинэчлэлийн асуудлууд
чанартай боловсрол өнөөгийн зорилго
ББМД сургалтын уламжлал шинэчлэлийн асуудалд
Орон нутгийн их дээд сургуульд элсэгчдийн онцлог
МУБИС-ийн багш бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөө, судлагдахуун, цагийн хуваарилалтад хийсэн харьцуулсан судалгаа
Олимпиадын бодлогын тухайд
Сурах бичигт хийсэн харьцуулсан судалгаа
Ээлжит хичээл
---------------
<<
1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 67 68
>>