Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нээлттэй програм хангамжийг сургалтад ашиглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Завхан, Ар

Илтгэгч:  Д.Алтанзаяа

Хамтран илтгэгч: [Д. Эрдэнэтуяа:99.MAT090],[Д. Батзаяа:99.MAT050]

Илтгэсэн огноо: 2011-05-04

Илтгэлийн хураангуй:

Сургалтын програм хангамж болон сургалтын тоглоомыг ашиглан суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, сургалтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд тус нэмэр болох мөн багшийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Алтанзаяа