Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилахад бид бэлэн үү?

Илтгэсэн хурлын нэр: " Хүн-Хэрэгцээ-Оюун-Ухаан"

Илтгэгч:  Б. Гэсэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-08

Илтгэлийн хураангуй: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулан сургах болсонтой холбогдуулан Багш бэлтгэдэг сургуулийг төгсөн гарч буй оюутнууд ХБХ-тэй ажиллах арга зүйд суралцах.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Гэсэрмаа