Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Газарзүйн хичээлд МХТ-ыг ашиглах боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: БУС-ийн 60 жил

Илтгэгч:  А.Амгалан

Хамтран илтгэгч: [Е.Батчулуун:04.GTD090]

Илтгэсэн огноо: 2011-10-20

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: А.Амгалан