Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Багшийн сэтгэлзүйн орчин"

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэл-багшийн хөгжил

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-04-14

Илтгэлийн хураангуй: Багшийн сэтгэлзүйн орчинг бүрдүүлэх, багшийн сэтгэлзүй түүний ажил мэргэжилд хэрхэн нөлөөлдөг тухай.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул