Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй
ТХБ-ын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь
Agee-Egee Mentoring program: School-based mentoring and human development
"Багш бэлтгэх суралтанд хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй ассуудалд" Poster илтгэл
Оюутны бие даалтын ажлын гүйцэтгэл ба үнэлгээнд хийсэн ажиглалт дүгнэлт
Монгол бичиг үсгийн түүх
Орчуулгыг хэл шинжлэлийн үүднээс үзэх нь
Үйлийн судалгааны процесс
Албан бичгийн орчуулга ба товч намтар
ESP teachers role: improving students' speaking skills
Upgrading teaching practice by using of action research and reflective practices
Монгол улсын боловсролын салбар дахь гадаад хэлний бодлого, хэрэгжилт
Бага боловсролын байгалийн ухааны агуулгад хийсэн шинжилгээ, шийдэл
Implication of relationship between natural impacts and land use/land cover (LULC) changes of urban area in Mongolia
Баруун тархиар сурах аргыг ашиглан гадаад хэл сурах
Соёл дамнасан харилцаа
Business English as a factor for developing the communicative competence of the students
Some difficulties in teaching English as a foreign language in Mongolia
Respiratory illness
Respiratory illness
Насжилтын эмзэг байдлыг даван туулахад Монголын бурханы шашны байгууллагуудын үзүүлж буй нөлөө
Монгол улс дахь Буддын шашны нийгмийн ажлыг судалсан нь
Багш тогтвортой хөгжих үйлийн судалгаа
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 67 68
>>