Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үйлийн судалгааны процесс

Илтгэсэн хурлын нэр: Англи хэлний боловсролын агуулга,арга зүйн асууудалд

Илтгэгч:  Ц. Мөнх-Ундар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2019-01-11

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #үйл явц #эргэцүүлэмж #үйлийн судалгаа

Илтгэл нэмсэн: Ц. Мөнх-Ундар