Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын үнэлгээний нэр томьёоны асуудалд
モンゴルにおける社会主義時代の教育と民主主義移行の 教育に関する対照研究
Оюутнуудын мэргэжлийн сэдлийн судалгаа
Study on Mongolian high school current status of budgeting and some limitations
Overview of Program and Its Curriculum
Монголын Боловсролын Удирдлага төвлөрлийг сааруулах бодлогын талаархи судалгаа
Магистрант-оюутнуудын цахим эх сурвалжийн мэдээллийг ашиглаж буй байдлыг судалсан нь
2015 оны “БАЛДОРЖ” шагналт бүтээлүүдийн “өнгийг сонжихуй”
2015 оны “БАЛДОРЖ” шагналт бүтээлүүдийн “өнгийг сонжихуй”
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК НОСИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО ФОНА
PowerPoint presentation as a learning tool to improve EFL student’s English language skills
ЦАХИМ СЭТГҮҮЛЧДИЙН УР ЧАДВАРЫН АСУУДАЛД
The importance of Independent and Collaborative Learning Skills
Оюутны ангийн ажлын бичвэрт хийсэн дүн шинжилгээ
Монгол улсын өмнөд хилийн боомтуудын эдийн засгийн газарзүйн зарим асуудалд
Tourism region in the Eastern Mongolia and Northeast Asian Cooperation
Монгол өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл, орон зайн төлөвлөлт
ОРЧИН ҮЕИЙН ОЮУТНЫ СУРАЛЦАХ ОРЧИН, ОЮУТНЫ СУРАЛЦАХУЙД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА НӨЛӨӨНИЙ ҮНЭЛГЭЭ
Багшийн сургуульд элсэгчдийн математик боловсролын төвшин
АМЬД БА АМЬГҮЙ БАЙГАЛИЙН ХОЛБОО ХАМААРЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТЫН СУДАЛГАА
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 67 68
>>