Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол улсын боловсролын салбар дахь гадаад хэлний бодлого, хэрэгжилт

Илтгэсэн хурлын нэр: Англи хэлний боловсролын агуулга, аргазүйн асуудалд

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2019-01-11

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн