Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ТХБ-ын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тогтвортой хөгжлийн боловсрол - Ээлжит хичээл

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч: [Б.Эрдэнэтуул:K.HS19]

Илтгэсэн огноо: 2015-11-25

Илтгэлийн хураангуй: Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ЕБС-ийн дунд ангийн монгол хэлний хичээлээр дамжуулан хэрхэн олгож болохыг туршилт, судалгааны үр дүнгээр харуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #ТХБ

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг