Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Баруун тархиар сурах аргыг ашиглан гадаад хэл сурах

Илтгэсэн хурлын нэр: Англи хэлний боловсролын агуулага, аргазүйн асуудалд

Илтгэгч:  Э.Оюунцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2019-01-11

Илтгэлийн хураангуй: Дэлхий дахинд тархи судлалыг 21 дүгээр зүүны тэргүүлэх шинжлэх ухаан болгон зарласан. Баруун тархиар гадаад хэлийг сурч буй хүн нэг жилийн дотор ярих чадвартай болдог

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #Тархины онцлог #сургалт арга зүй #үр дүн

Илтгэл нэмсэн: Э.Оюунцэцэг