Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орос-Монголын хэвлэлийн хорооны түүхийг тодруулах асуудалд
Ч.ЛОДОЙДАМБЫН ЗОХИОЛ ДАХЬ ЭРДЭМТНИЙ ДҮР
Speaking skills assessment rubric
Problems in terminology of educational study
Introduction of MNUE
Компьютер хэлшинжлэл ба нэр томьёоны цахим сан үүсгэх нь
Түгээмэл хэлзүй ба нэр томьёоны стандартчилалын асуудал
Нэр томьёоны болон корпус төлөвлөлтийн асуудал
Хэлний бодлого ба гадаад хэлний боловсролын чанар, үр дүн
МХТ-ийг багш боловсролын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломж
МХХТ-ийн цогц чадамжийг үнэлэх арга зүй, үр дүн
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд
Суралцагчийн сурлагын ахицыг үнэлэх нэгэн аргачлал, туршилт, үр дүн.
Үнэлгээг вэбэд суурилж хийх туршилтын үр дүн
Оюутны багшлах ур чадварыг үнэлэх шалгуур боловсруулан мэргэжлийн дидактикийн хичээлд ашиглах боломж
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа
Оюутны багшлах ур чадварыг үнэлэх шалгуур боловсруулан мэргэжлийн дидактикийн хичээлд ашиглах боломж
Improving Higher Education Curriculum in Mongolia: An Action Research Study in Progress
А.Бат-Очир
Оюутны бие даах ажлын үр дүнг сайжруулах бичил судалгаа
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 67 68
>>