Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даалтын ажлын гүйцэтгэл ба үнэлгээнд хийсэн ажиглалт дүгнэлт

Илтгэсэн хурлын нэр: орон нутгийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын "Дээд боловсролын шинэчлэл-багшийн хөгжил" онол практикийн бага хурал ХИС

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч: [Д.Чимэгбаатар:K.HS02]

Илтгэсэн огноо: 2018-05-11

Илтгэлийн хураангуй:

Оюутны бие даах ажил бол их, дээд сургуулийн сургалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг, суралцахуйн дээд хэлбэр мөн.  Суралцах бол бүх хүний асуудал. Ялангуяа оюутан хүний эрхэм зорилго, гол үүрэг хариуцлага тиймээс хаана, хэзээ ч суралцсан зорилготой байх нь чухал. Сургалт хүнийг төлөвшлүүлдөг болохоор ямартаа ч чөлөө заваараа хэрэгцээтэй сургалтад хамрагдаж, өөрийн чадварыг хөгжүүлж байх нь зүйтэй юм.  

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #оюутны хөгжил #гүйцэтгэл #оюутны бие даалт

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул