Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Багш бэлтгэх суралтанд хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй ассуудалд" Poster илтгэл

Илтгэсэн хурлын нэр: "Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах аргазүй -2015" БНМДИ

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч: [Д.Чимэгбаатар:K.HS02]

Илтгэсэн огноо: 2015-03-24

Илтгэлийн хураангуй: Их дээд сургуульд хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй байдал

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #хичээлийн судалгаа

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул