Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Using plickers as a tool for formative assessment
ХХ ЗУУНЫ ҮЗЭГДЭЛ БОЛОХ ДИЗАЙНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БА МӨН ЧАНАР
Бага насны хүүхдийн хөгжилд хөгжмийн боловсролын нөлөө
“Дизайны боловсролын инновацийн хөгжлийн хөгжлийн чиг хандлага”
“Хэвлэлийн дизайны торон байгуулалт ба дизайны 4 үндсэн зарчим”
Чихрийн шижин өвчнөөс сэргийлэх биологийн идэвхит БИН5 бэлдмэлийн фармакологи судалгааны дүн
Чихрийн шижин өвчнөөс сэргийлэх БИН5 бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн ургамалын DPPH чөлөөт радикал дарангуйлах идэвхийн судалгаа
Сөд өвсний химийн найрлагийн судалгаа
Chemical –technological Study on biological active compound preventing diabetes
Гадаад хэлний хичээлээр аман ярианд сургах асуудалд
Б.Энхтуяа
Л.Даваажаргал
ENHANCING MONGOLIAN EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILL THROUGH MEANINGFUL REPETITION
Хөндлөн харьцуулалтын судалгаа Хөгжим - үнэр
Уламжлалт уях зангидах урлал
Уях зангидах урлалыг, бага боловсролын технологийн хичээлд тусгах боломжийг судлах нь
Монгол ахуй сэдэвт цаасан урлалаар оюутны бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
Developing secondary level students’ reading comprehension using seven cognitive strategies
ЕБС-ийн багш сурагчдын харилцаан дахь эерэг сөрөг хандлагыг судалсан үр дүн
Багшийн имиж ахлах ангийн суралцагчдад нөлөөлж буйг судалсан нь
Англи хэлний харилцан ярианы хичээлийг явуулах нь
Хятад, Япон, Тайван, Монгол улсын их сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын бодлого, онцлог, өнөөгийн хөгжил
Танхимын дискурсийн анализ
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67 68
>>