Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн хөгжил -Технологийн шинэчлэл

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-04-08

Илтгэлийн хураангуй:

We Think it is appropriate to prepare methodological resources and make a portfolio that can be used during practice teaching of the alphabet and future teaching training based on the courses, ‘’Methodology of Teaching the Alphabet‘’, ‘’Imagination of Technology’’ and ‘’Methodology of Developing Training Resources. In this article,  we considered the possibilities of preparing a portfolio based on resources in the frame of the courses above.


Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Портфолио #Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг