Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үйлийн судалгаа болон эргэцүүллийн аргаар багшлах дадлагыг сайжруулах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын чанар,үр дүн

Илтгэгч:  Ц. Мөнх-Ундар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-05-05

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хичээлийн практикийг сайжруулах #үйлийн суалгаа болон эргэцүүлэмж #Дээд боловсролын шинэчлэл

Илтгэл нэмсэн: Ц. Мөнх-Ундар