Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Upgrading teaching practice by using of action research and reflective practices

Илтгэсэн хурлын нэр: Modern trends in teaching foreign languages

Илтгэгч:  Ц. Мөнх-Ундар

Хамтран илтгэгч: [Р.Намжилдагва:E.EM04]

Илтгэсэн огноо: 2017-05-19

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #reflective practice #Action research #improvement of teaching practice

Илтгэл нэмсэн: Ц. Мөнх-Ундар