Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Соёл дамнасан харилцаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэргэжлийн англи хэлний заах арга зүй ба хэл шинжлэлийн орчин үеийн чиг хандлагууд

Илтгэгч:  Э.Оюунцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-01-18

Илтгэлийн хураангуй: Today's world is multifaceted and rapidly changing. Advances in communication, technology and increasing global migration have left to the rapid globalization of the world. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #globalization #Interconnection #culture

Илтгэл нэмсэн: Э.Оюунцэцэг